Credit Heroes

Całoroczna majówka

Czy majowy weekend może trwać 365 dni? Długi majowy weekend to wolność pod wieloma postaciami. Wolność od pracy, wolność od domowych obowiązków i wolność od szeroko rozumianych trudności dnia codziennego. Ale kiedy jesteśmy zrelaksowani i beztroscy, wzrasta poziom naszego roztargnienia. – Nie widziałaś mojego portfela? – Przed chwilą trzymałeś go w ręce – Ale teraz […]

Lokalne spotkania – wszechstronna wiedza

Bank Zachodni WBK po raz kolejny organizuje cykl warsztatów i szkoleń dla przedsiębiorców. Wyruszamy w Polskę, aby przybliżyć rodzimym firmom zagadnienia związane z prowadzeniem działalności. Firmowe Ewolucje lokalnie Za nami już kilkadziesiąt spotkań, a w całym 2017 roku planujemy ich aż sześćset. Ich tematyka bezpośrednio koresponduje z potrzebami MŚP, które zostały wyrażone w ankietach po […]

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM SPRZEDAŻY PAKIETU WIERZYTELNOŚCI BANKU BPS S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 81 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. KRS 0000069229 (dalej jako: Bank BPS S.A.), posiadający NIP 896-00-01-959  oraz kapitał zakładowy w wysokości 417 246 732,00  zł w pełni wpłacony, działając na podstawie: Powered by […]