Credit Heroes

Zaangażowani w sport i kino bez barier

fot. Karol Malec Od blisko 7 lat rozwijamy program Obsługi bez barier. Jednym z jego filarów jest współpraca z fundacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i finansowemu osób z niepełnosprawnościami. W wyniku tej współpracy bank został partnerem dwóch ważnych wydarzeń aktywizujących to środowisko.  Rugby na wózkach Kontynuując długoletnią współpracę z Fundacją Polska Bez Barier, […]